Regnskap for idrettslag

Alt digitalt

Vi lager et system slik at alt gjøres digitalt i deres regnskap. De aktuelle personene hos dere vil få tilgang til å levere digital faktura eller kvitteringer, enten med mobil eller over mail.

Skybasert regnskap

Vi bruker Visma eAccouting som regnskapssystem for alle våre kunder. Regnskap føres digital og er alltid tilgjengelig. Når bilaget er lastet opp i regnskapet, er det alltid tilgjengelig her.


Løpende regnskapsføring

Våre tjenester er at vi fører regnskapet løpende for våre kunder og så ofte som klubben har behov. Dermed har dere som styre og klubb alltid har oppdaterte tall.

 

Alltid tilgjengelige rapporter

Alle aktuelle personer i klubben eller styret vil ha tilgang til rapporter ved egen pålogging. Dette gjør at dere kan følge med utviklingen for individuelle idrettsgrener eller hele klubben. Du kan lese mer om rapporter på Visma sine sider.

Regnskap for idrettslag