Næringsoppgaven

Næringsoppgave for ditt selskap

Alle selskaper skal levere næringsoppgave sammen med skattemeldingen eller årsregnskapet for bedriften. Vet du hva som gjelder for deres bedrift? Skal dere levere næringsoppgave 1 eller 2, kan dere benytte forenklet næringsrapport skatt?

Ta kontakt med oss, så kan vi gjøre de avklaringen med dere og levere riktig næringsoppgave.  Som kunde hos AltCtrl bistår vi å finne den riktig løsningen for selskapet.

Næringsoppgave 2

Skal du levere næringsoppgave 2?

Næringsoppgave 1

Skal du leverer næringsopprave 1?

Næringsrapport skatt

Kan du levere næringsoppgave skatt?

Næringsoppgave 1 gjelder virksomhet som ikke årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Næringsoppgave 2 gjelder for virksomheter som er årsregnskapspliktige etter regnskapsloven.

Næringsrapport skatt kan benyttes av selskaper som er enkle, og oppfyller kravene etter veiviser her.

Næringsoppgaven- får du alle brikker til å stemme?

Vi kan hjelpe selskapet med å levere næringsoppgaven

Kontakt oss